บริการขนส่งสินค้าทางเรือ จากกรุงเทพ ไปเซี่ยงไฮ้

7495 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บริการขนส่งสินค้าทางเรือ จากกรุงเทพ ไปเซี่ยงไฮ้

บริการขนส่ง สินค้าทั่วไป * ทางเรือ จากท่าเรือกรุงเทพ (Bangkok Port) ไปท่าเรือเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Port)

  • ค่าบริการ 1 คิวบิกเมตร ราคา 2,000 บาท
  • ค่าบริการ 2 คิวบิกเมตร ราคา 2,500 บาท
  • ค่าบริการ 3 คิวบิกเมตร ราคา 3,000 บาท
  • ค่าบริการ 4 คิวบิกเมตร ราคา 3,500 บาท
  • ค่าบริการ 5 คิวบิกเมตร ราคา 4,000 บาท

ค่าบริการรวม ค่าขนส่งทางเรือจาก ท่าเรือกรุงเทพ จนถึง ท่าเรือเซี่ยงไฮ้
ค่าบริการรวม ค่าเอกสารใบตราส่งสินค้าและค่าดำเนินพิธีการขาออกเรียบร้อย
ค่าบริการไม่รวม ค่า Local Charge และ ค่าดำเนินพิธีการขาเข้าและค่าธรรมเนียมที่ปลายทาง
เหมาะสำหรับการขนส่งภายใต้เทอมการค้า CFR และ CIF (ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งจนถึงท่าเรือปลายทาง)

Go to ==> การคิดค่าระวางสินค้า

รายละเอียดการขนส่ง
เรือออกทุกวันอังคาร ระยะเวลาในการขนส่ง 10 วัน
ลูกค้าสามารถนำสินค้ามาส่งที่ลานบรรจุด้วยตนเอง วันจันทร์ – ศุกร์ ภายใน 17.00 น.
เมื่อสินค้าถึงท่าเรือเซี่ยงไฮ้ ทางผู้รับสินค้าที่ปลายทางสามารถมาติดต่อขอรับสินค้าได้ที่คลังสินค้าที่เซี่ยงไฮ้

บริการเสริม

  • บริการ ADD PAPERLESS (สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยส่งออกมาก่อน จำเป็นต้องลงทะเบียนกับทางกรมศุลกากร)
  • สำหรับลูกค้าที่ต้องการให้ไปรับ/ส่งสินค้าแบบ DOOR TO DOOR กรุณาแจ้งที่อยู่ของผู้ส่งและผู้รับสินค้า
  • ค่าแพคกิ้งสินค้า ค่าตีลังไม้ ค่ารมยา (ค่าฟูมิเกท) รบกวนสอบถามเพิ่มเติมค่ะ
* สินค้าทั่วไป หมายถึง ไม่รวมถึงสินค้าอันตราย, สินค้าผิดกฏหมาย, สินค้าต้องห้าม หรือสินค้าต้องกำกัด

Powered by MakeWebEasy.com