ข้อมูลที่ผู้นำเข้าจะต้องเตรียมในเบื้องต้นก่อนการนำเข้าสินค้ามาในประเทศไทย

3940 Views  | 

ข้อมูลที่ผู้นำเข้าจะต้องเตรียมในเบื้องต้นก่อนการนำเข้าสินค้ามาในประเทศไทย

ก่อนการนำเข้าสินค้าผู้นำเข้าควรจะประเมินค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการนำเข้า ไม่ว่าจะเป็นมูลค่าของสินค้า ค่าขนส่ง ค่าภาษีในการนำเข้า เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจว่าการนำเข้ามานั้นมีต้นทุนที่ถูกกว่า หรือการซื้อจากผู้ผลิตในประเทศได้ต้นทุนที่ถูกกว่า 

ข้อมูลที่ผู้นำเข้าจะต้องเตรียมในเบื้องต้นก่อนการนำเข้าสินค้ามาในประเทศไทย เพื่อใช้ในการสอบถามราคาค่าขนส่งสินค้าจากผู้ให้บริการขนส่งสินค้ามีดังนี้

1.     Commercial Invoice เป็นใบกำกับสินค้าที่ทางผู้ขายออกให้กับผู้ซื้อเพื่อใช้ในการดำเนินพิธีการศุลกากรในประเทศต้นทางและปลายทาง ซึ่งจะมีการระบุมูลค่าและจำนวนสินค้าที่มีการซื้อขายกัน

2.     Packing List คือใบกำกับหีบห่อที่ผู้ส่งออกจัดทำขึ้นเพื่อแสดงรายละเอียดการบรรจุหีบห่อและน้ำหนักของสินค้าแต่ละหีบห่อกำกับไว้

3.     Harmonized Code (HS Code) หรือรหัสศุลกากรของสินค้า โดยผู้นำเข้าสามารถขอรหัสของสินค้านี้ได้จากผู้ส่งออก

4.     สถานที่ในการรับสินค้าที่ต้นทาง

5.     สถานที่ในการจัดส่งสินค้าที่ปลายทาง

6.     ความรับผิดชอบระหว่างผู้ส่งออกและผู้นำเข้าในการขนส่งสินค้ารวมทั้งความเสี่ยงภัย

7.     ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสำหรับสินค้าที่มีการควบคุมการนำเข้า (ถ้ามี)

8.     ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (กรณีใช้เพื่อขอลดอัตราภาษีนำเข้า)

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy