บริการขนส่งสินค้าทางเรือ จากท่าเรือฮ่องกง ไป ท่าเรือกรุงเทพ

4095 จำนวนผู้เข้าชม  |  FREIGHT CHARGE

บริการขนส่งสินค้าทางเรือ จากท่าเรือฮ่องกง ไป ท่าเรือกรุงเทพ

บริการขนส่งสินค้าทางเรือจากท่าเรือฮ่องกง (Hong Kong Port) มาท่าเรือกรุงเทพ (Bangkok Port)

   - ค่าบริการ 1 คิวบิกเมตร ราคา 9,500 บาท
   - ค่าบริการ 2 คิวบิกเมตร ราคา 12,000 บาท
   - ค่าบริการ 3 คิวบิกเมตร ราคา 14,500 บาท
   - ค่าบริการ 4 คิวบิกเมตร ราคา 17,000 บาท
   - ค่าบริการ 5 คิวบิกเมตร ราคา 19,500 บาท

หมายเหตุ
   - อัตราค่าบริการใช้สำหรับสินค้าทั่วไป
   - อัตราค่าบริการไม่สามารถใช้ได้กับสินค้าอันตราย, ผิดกฏหมาย, และสินค้าที่ห้ามนำเข้า
   - ค่าบริการรวม ค่าขนส่งสินค้าทางเรือจาก ท่าเรือฮ่องกง จนถึง ท่าเรือกรุงเทพ
   - ค่าบริการรวม ค่าภาระท่าเรือ (Local Charges) ต้นทางและปลายทางเรียบร้อยแล้ว
   - ค่าบริการไม่รวมค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าจากสถานที่ของผู้ส่งสินค้าที่ต้นทางมายังท่าเรือ ฮ่องกง
   - ค่าบริการไม่รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินพิธีการศุลกากรต้นทางและปลายทาง

รายละเอียดการขนส่ง
   - เรือออกทุกวันจันทร์ ระยะเวลาในการขนส่ง 5-7 วัน
   - ลูกค้าสามารถนำสินค้ามาส่งที่ลานบรรจุด้วยตนเอง ภายใน 17.00 น.
   - เมื่อสินค้าถึงท่าเรือกรุงเทพ ทางผู้รับสินค้าที่ปลายทางสามารถมาติดต่อขอรับสินค้าได้ที่คลังสินค้าท่าเรือกรุงเทพ

เอกสารสำหรับการนำเข้าเบื้องต้น
1.    บัญชีราคาสินค้า ใบแจ้งหนี้ INVOICE
2.    บัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อ PACKING LIST
3.    ใบตราส่งสินค้า BILL OF LADING
4.    ใบอนุญาติหรือหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (กรณีใช้สิทธิลดหย่อนภาษี)
5.    เอกสารอื่นๆ เช่น แคตตาล็อคสินค้า, รูปภาพ, คุณลักษณะการใช้งานของสินค้า

บริการเสริม
   - ค่า ADD PAPERLESS 1,900 บาท (กรณีลูกค้าไม่เคยส่งออกมาก่อน จำเป็นต้องลงทะเบียนกับทางกรมศุลกากร)
   - ค่าดำเนินพิธีการศุลกากรขาออกต้นทาง
   - ค่าดำเนินพิธีการศุลกากรขาเข้าปลายทาง
   - สำหรับลูกค้าที่ต้องการให้ไปรับ/ส่งสินค้าแบบ DOOR TO DOOR กรุณาแจ้งที่อยู่ของผู้ส่งและผู้รับสินค้า
   - อื่นๆ รบกวนสอบถามเพิ่มเติมค่ะ

สนใจสามารถปรึกษา และติดต่อสอบถามได้ที่
บริษัท ทูเกตเตอร์ เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Tel 02-007-1695, 095-141-7963, 086-361-5614
Line ID: 0951417963
Email:general@togetherfreight.co.th

Powered by MakeWebEasy.com